Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Mục Sư Bùi Văn Nghĩa

Mục Sư Bùi Văn Nghĩa

Mục sư Nghĩagmail-icon-62261 facebook-logo

Mục sư: Bùi Văn Nghĩa,  Hiện là quản nhiệm điểm nhóm tại Vĩnh Phúc.
Quê quán: Vĩnh Phúc
Sinh ngày: 01/01/1982
Tel: (+84) 973543794
Email: nghiayen1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nghia.yen.3?fref=ts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons