Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 19 – Lòng Bạn Có Luôn Tươi Mới Đối Với Mọi Sự Không?

Ngày 19 – Lòng Bạn Có Luôn Tươi Mới Đối Với Mọi Sự Không?

“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3)

Có đôi khi chúng ta thấy lòng mình thật tươi mới và rất hăng hái để tham dự một buổi cầu nguyện, nhưng chúng ta có cảm thấy sự tươi mới giống như vậy đang khi làm một công việc thường lệ và nhàm chán không, như công việc đánh bóng giày chẳng hạn?

Được sinh lại bởi Đức Thánh Linh là một công trình không hề lầm lẫn của Đức Chúa Trời, là một bí mật như sự bí mật của gió, và vô cùng ngạc nhiên như sự ngạc nhiên của chúng ta về chính Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết sự kiện nầy từ đâu đến – một sự kiện ẩn kín tận nơi sâu thẳm của linh hồn chúng ta. Được sinh lại từ trên cao là một khởi đầu vững vàng, liên tục, và mãi mãi. Sự kiện nầy cung ứng cho chúng ta một nguồn tươi mới không dứt trong tâm tư ý tưởng chúng ta, trong lời nói chúng ta, và trong nếp sống chúng ta – một sự ngạc nhiên không dứt về một đời sống có Đức Chúa Trời. Sự hôi ối có mùi hư là dấu hiệu của một sự việc nào đó trong đời sống chúng ta bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta tự nói với mình, “Nhất định tôi phải làm cho xong việc đó, hay nó sẽ chẳng bao giờ được xong cả.” Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự cũ kỹ, hư hỏng. Ngay giây phút nầy bạn đang cảm nhận một sự tươi mới trong bạn, hay một mùi hôi ối và bạn đang quýnh quáng moi tìm trong trí cho được việc gì đó để làm? Sự tươi mới không phải là kết quả của sự vâng lời, nhưng là một sự kiện đến từ Đức Thánh Linh. Và sự vâng lời sẽ giữ chúng ta “trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng…” (1 Giăng 1:7).

Hãy hết sức tranh đua trong sự gìn giữ tình tương giao của bạn với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su đã cầu nguyện, ” để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một” – và không có bất cứ một thứ gì ngăn trở giữa bạn với Ngài (Giăng 17:22). Hãy cứ tiếp tục mở lòng mình cách trọn vẹn cho Chúa Giê-su Christ. Đừng bao giờ mở lòng mình cho Ngài cách giả vờ. Sức sống hiện tại của bạn được rút nguồn từ chính Đức Chúa Trời, hay từ các nguồn nào khác? Nếu bạn đang tùy thuộc vào một thứ gì khác làm nguồn tươi mới và sức mạnh cho bạn, bạn sẽ không nhận ra được khi quyền năng của Đức Chúa Trời lìa khỏi bạn.

Được sinh lại bởi Đức Thánh Linh có ý nghĩa sâu sắc vô cùng hơn điều chúng ta thường nghĩ. Chúng ta được ban cho khải tượng mới và chúng ta sẽ được giữ trọn vẹn và tươi mới đối với mọi sự của đời sống do nguồn tiếp trợ không thôi của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons