Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 21 – Tôi Có Đang Nhìn Xem Chúa Không?

Ngày 21 – Tôi Có Đang Nhìn Xem Chúa Không?

“Hãy nhìn xem ta và được cứu…” (Ê-sai 45:22)

Chúng ta có đang mong đợi Đức Chúa Trời đến mang theo các ơn phước và cưú vớt chúng ta không? Ngài phán rằng, “Hãy nhìn xem Ta, và được cứu…” Sự khó khăn lớn nhất của đời sống thiêng liêng chính là sự tập trung tư tưởng chúng ta vào Đức Chúa Trời, và các ơn phước nhận được từ Ngài cũng có thể làm cho sự việc nầy trở nên khó khăn. Hầu hết những rắc rối của đời sống làm cho chúng ta phải hướng về Đức Chúa Trời, nhưng các ơn phước của Ngài làm cho chúng ta có khuynh hướng xoay sự chú tâm của mình về hướng khác. Bài Giảng Trên Núi chứa đựng các bài học dạy bạn phải giới hạn mọi quyền lợi của cá nhân bạn cho đến khi tâm hồn và trí não bạn hoàn toàn hướng về Cưú Chúa Jêsus Christ. “Hãy nhìn xem Ta…”

Nhiều người trong chúng ta có trong tâm trí mình hình ảnh một Cơ Đốc nhân phải như thể nào, và sự tìm kiếm hình ảnh nầy qua đời sống của các Cơ Đốc nhân khác trở nên là sự ngăn trở cho chúng ta hướng trực tiếp về Đức Chúa Trời. Đây không phải là sự cưú rỗi – sự việc không thể đơn giản hơn thế nữa. Ngài phán, hàm ý như sau, “Hãy nhìn xem Ta và ngươi được cưú,” chứ không phải “và có một ngày ngươi sẽ được cứu” Chúng ta sẽ tìm được điều chúng ta tìm kiếm nếu chúng ta cứ tiếp tục tập trung vào chính Ngài. Chúng ta xao lãng khỏi Đức Chúa Trời và giận dỗi Ngài trong khi Ngài tiếp tục nói với chúng ta, “Hãy nhìn xem Ta, và được cưú…” Những khó khăn, thử thách, lo âu của chúng ta về ngày mai đều biến mất khi chúng ta nhìn xem Đức Chúa Trời.

Hãy thức tỉnh và nhìn xem Đức Chúa Trời. Hãy xây đắp hy vọng bạn trong Ngài. Mặc cho bao sự việc dường như cứ đè nén trên đời sống, bạn hãy cương quyết đẩy chúng sang một bên và cứ nhìn xem Ngài. “Hãy nhìn xem Ta…” Sự cưú rỗi thuộc về bạn liền ngay giây phút bạn nhìn xem Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons