Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Sự Yếu Đuối Tột Cùng

Sự Yếu Đuối Tột Cùng

Nước Nga: Mục Sư Mikhail

Một nhóm người nói: “Nếu ngươi chịu bỏ đức tin mình và dẫm lên cây thập tự, ngươi sẽ được đi ra tự do. Nếu không chịu, bọn ta sẽ giết ngươi.”

Mục sư Mikhail đã chứng kiến tám mươi ngàn lãnh tụ và tín hữu bạn mình trong Giáo Hội Chánh Thống nước Nga bị giết. Giữa mọi đau đớn thống khổ đó, ông quyết định nếu Đức Chúa Trời thực sự hiện hữu, Ngài ắt hẳn không cho phép sự khốn khổ như thế xảy ra.

Ông nghĩ khi đối diện với băng này: “Tôi không tin. Cây thập tự có ý nghĩa gì cho tôi chứ? Để tôi cứu mạng mình cái đã.”

Nhưng khi ông mở miệng để làm theo các lệnh của băng này, những lời tuôn ra khiến ông sửng sốt. “Tôi chỉ tin nơi một Đức Chúa Trời duy nhất. Tôi sẽ không giày đạp thập tự giá!

Băng này choàng một cái bao quanh vai ông như hoàng bào và dùng chiếc mũ lông của ông thay cho mão gai của Chúa Giê-su. Một người trong số đó là thuộc viên ngày trước thuộc Hội thánh của Mikhail, quỳ gối trước mặt ông nói: “Hoan hô, vua dân Giu-đa.” Họ thay phiên đánh ông và chế giễu Đức Chúa Trời của ông.

Vị mục sư đã thầm cầu nguyện: “Nếu Ngài thực hữu, xin cứu mạng sống con.” Khi ông bị đánh đập, ông lại kêu lên một lần nữa: “Tôi tin nơi một Đức Chúa Trời.

Việc bày tỏ đức tin của ông đã tạo ấn tượng mạnh trên bọn say rượu này đến nỗi họ thả ông ra. Khi về đến nhà, ông sấp mặt xuống sàn, khóc lóc và lập đi lập lại: “Tôi tin.

Đức tin Cơ Đốc đầy dẫy nghịch lý. Chết để được sống. Thua để thắng. Yếu để mạnh. Trong thực tế, nếu không chịu chấp nhận được những thất bại của chính mình, chúng ta không thể kinh nghiệm sức mạnh của Chúa. Khi chịu cực khổ và thức thách, hoặc thậm chí đứng từ đàng xa chứng kiến sự chịu khổ cách bất công của người khác, chúng ta có thể bắt đầu nghi ngờ sự nhân lành của Chúa. Đó là phản ứng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không loại bỏ yếu đuối của con người chúng ta. Ngài khôi phục yếu đuối của chúng ta bằng sức mạnh của Ngài. Do đó, chúng ta có thể vui mừng vì trong thất bại của mình chúng ta được nhắc rằng sức mạnh của con người không thể thay thế cho quyền năng của Chúa. Chúng ta có thể thất bại, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn mạnh mẽ. Bạn đang học được điều gì từ yếu đuối của chính mình? Điều đó dạy bạn bài học nào về sức mạnh của Đức Chúa Trời?

-Nguồn: Trích sách “Tận Hiến Tột Cùng”-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons