Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Những Lời Cầu Nguyện Để Nuôi Dạy Con Cái Thật Tốt

Những Lời Cầu Nguyện Để Nuôi Dạy Con Cái Thật Tốt

“Lạy Chúa, xin giúp con không đặt những đòi hỏi thiếu thực tế với con cái của mình”

Thưa Chúa,

Xin giúp con không đặt những đòi hỏi thiếu thực tế với con cái của mình,

Xin nhắc con nhớ rằng sửa trị là vì lợi ích của chúng, răn dạy với động cơ yêu thương chứ không phải trong sự giận dữ hay cảm xúc nhất thời.

Xin giữ con đừng chất gánh nặng của người lớn lên bọn trẻ, đồng thời giúp con biết nói thật để sau này chúng rút kinh nghiệm từ sai lầm của con.

Giúp con ghi nhớ lứa tuổi của bọn trẻ và kịp thời đáp ứng tâm lý lứa tuổi của chúng.

Ban cho con những thời điểm dạy dỗ thích hợp và nhắc con tận dụng điều đó để truyền đạt sự thật không thỏa hiệp trong cuộc đời chúng.

Xin cho con thấy điều mà Ngài định sẵn cho cuộc đời chúng cách kín nhiệm như cách Ngài nắn nên bọn trẻ và giúp con khích lệ chúng sống đời sống đắc thắng trong mục đích của Ngài.

Xin cho chúng thấy rằng nhà là nơi tràn ngập niềm vui, nơi an toàn và sẽ luôn là nơi rộng mở chào đón chúng.

Xin luôn nhắc con nhớ rằng thời gian thấm thoát thoi đưa, để con nắm lấy và tận hưởng mỗi mùa của cuộc đời.

Nguyện Ngài cứ tiếp tục gây dựng tính cách con, khiến con trở nên tấm gương kiểu mẫu cho con cái nhìn vào và noi theo.

Và hơn hết, hãy để bọn trẻ biết và trải nghiệm tình yêu vô điều kiện.

Con cầu nguyện trong Danh Giê-su.

Amen!

– Tác giả bài viết: Ron Edmondson –
– Nguồn: churchleaders.com

– Người dịch: Phương Phương Nhung –
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *