Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 05/03 – Nắm Lấy Bước Kế Tiếp

Ngày 05/03 – Nắm Lấy Bước Kế Tiếp

“…bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ” (2 Cô-rinh-tô 6:4)

Khi bạn không thấy có khải tượng nào đến từ Đức Chúa Trời, không còn chút hăng hái nào trong đời sống, cũng không có ai là người theo dõi bạn và khuyến khích bạn, lúc đó bạn thật phải cần có ân điển của Đức Chúa Trời Toàn Năng để nắm lấy bước kế tiếp của đời sống, trong sự thờ phượng Ngài, trong sự đọc và học biết Lời Ngài, trong cuộc sống gia đình, hay trong các bổn phận của bạn đối với Ngài. Nắm cho được bước kế tiếp đó bạn phải ý thức sự cần thiết có một đời sống mật thiết với Đức Chúa Trời Toàn Năng và rút lấy ân điển từ Ngài càng hơn, nhiều hơn ân điển cần có để rao giảng Tin Lành.

Mỗi Cơ Đốc nhân phải kinh nghiệm được tính chất tinh túy của sự hoá thân, bằng cách bước “xuống” bước kế tiếp đó trong thực tế của thịt và máu, bằng sự thực hành mọi công việc với chính bàn tay mình. Chúng ta mất hứng thú và bỏ cuộc khi chúng ta không có khải tượng, không có sự khuyến khích, và không thấy sự thay đổi tốt hơn, nhưng chỉ có kinh nghiệm của đời sống hằng ngày với các công việc lặt vặt không đáng kể. Điều thực sự xác chứng về Đức Chúa Trời và về các con dân Ngài trên bước đường dài lâu của cuộc sống chính là sự kiên trì, ngay cả khi không một ai khác thấy được các công việc làm đó. Và phương pháp duy nhất để sống một đời sống không bị rúng động chính là sống và nhìn xem Đức Chúa Trời. Nài xin Đức Chúa Trời tiếp tục giữ đôi mắt tâm hồn của chúng ta mở ra trước Đấng Christ – Đấng đã sống lại, và như thế sự buồn chán tẻ nhạt sẽ không thể làm cớ cho bạn ngã lòng. Đừng bao giờ cho phép bạn có ý nghĩ có một vài công tác thấp kém hơn địa vị của bạn hoặc quá tầm thường không xứng đáng cho bạn làm, và phải luôn nhắc nhở chính mình về gương của Đấng Christ trong Giăng13:1-17.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons