Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 16/05 – Sự Thăng Thiên Của Ngài Và Con Đường Cho Chúng Ta

Ngày 16/05 – Sự Thăng Thiên Của Ngài Và Con Đường Cho Chúng Ta

“Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời” (Lu-ca 24:51)

Chúng ta tuyệt đối không có các kinh nghiệm đời sống tương xứng với các biến sự của đời sống Cưú Chúa sau sự hoá hình của Ngài. Từ giây phút đó trở đi tất cả của đời sống Ngài là một sự thay thế. Mãi cho đến khi thời gian của sự hoá hình, Ngài đã phô bày đời sống của một người trọn vẹn bình thường. Nhưng từ biến sự hoá hình trở về trước – Ghết-sê-ma-nê, Thập tự giá, và sự phục sinh – mọi sự đó rất xa lạ với chúng ta. Thập tự giá của Ngài là cánh cửa rộng mở cho mọi con loài người có thể bước vào sự sống của Đức Chúa Trời; bởi sự sống lại của Ngài, Ngài có trọn quyền ban sự sống đời đời cho bất cứ ai, và bởi sự thăng thiên của Ngài Cưú Chúa chúng ta bước vào thiên đường, giữ cánh cửa thiên đường rộng mở cho nhân loại.

Sự hoá hình được hoàn thành trên Núi Thăng Thiên. Nếu Chúa Giê-su trực tiếp ngự lên trời từ Núi Hoá Hình, Ngài chắc hẳn đã đi chỉ một mình Ngài thôi. Và đối với chúng ta Ngài chỉ là một Hình Ảnh rực rỡ không hơn không kém. Nhưng Ngài xoay lưng khỏi sự vinh quang và trở xuống núi để tỏ mình Ngài cho loài người sa ngã.

Sự thăng thiên là một sự hoàn thành trọn vẹn của sự hoá hình. Cưú Chúa chúng ta trở về với vinh quang nguyên thủy của Ngài, nhưng không chỉ đơn giản là Con của Đức Chúa Trời – Ngài trở lại với Cha Ngài với tư cách là Con Người. Và bây giờ có một sự tự do rộng mở cho bất cứ ai cũng đều có thể trực tiếp đến với ngôi của Đức Chúa Trời nhờ sự thăng thiên của Con Người. Là Con Người, Chúa Giê-su Christ đã thận trọng giới hạn Ngài đối với bản chất toàn năng – quyền tuyệt đối của Ngài, bản chất toàn tri – khả năng biết hết mọi sự của Ngài, và tính hiện tại – khả năng hiện hữu khắp nơi và mãi mãi của Ngài. Nhưng giờ đây các bản chất nầy đều trở nên năng lực trọn vẹn và tuyệt đối của chính Ngài. Đã làm Con Người, giờ đây Cưú Chúa Giê-su Christ ngồi bên ngôi của Đức Chúa Trời với tất cả sức mạnh của Ngài. Từ sự thăng thiên của Ngài trở về sau Ngài là Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons