Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 12/06 – Đang Tiến Đến Đó

Ngày 12/06 – Đang Tiến Đến Đó

“…Hãy đến mà theo ta” (Lu-ca 18:22)

Nơi nào khát vọng cá nhân chết đi thì sự hàng phục vì được nên thánh sẽ sống. Một trong những chướng ngại vật lớn lao nhất ngăn trở chúng ta đến với Cưú Chúa Giê-su là sự bào chữa cho tính khí bất thường của cá nhân chúng ta. Chúng ta dùng tính khí bất thường và các khao khát thiên nhiên của chúng ta làm hàng rào cản trở mình đến với Cưú Chúa Giê-su. Tuy nhiên điều trước tiên chúng ta nhận thức được khi chúng ta thực sự đến với Cưú Chúa Giê-su là Ngài không hề lưu ý đến bất cứ điều gì đối với các khao khát xác thịt đó của chúng ta. Chúng ta có ý kiến rằng chúng ta có thể dâng hiến các khả năng của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bạn không thể dâng hiến điều gì không thuộc của bạn. Thực ra chỉ có một điều duy nhất bạn có thể dâng cho Đức Chúa Trời thôi, và đó là quyền hạn của bạn đối với cá nhân bạn (xem Rô-ma 12:1). Nếu bạn phó dâng quyền hạn của bạn cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dùng nó làm một thí nghiệm thiêng liêng xuyên qua bạn – và các thí nghiệm của Ngài luôn luôn thành công. Một chứng cớ thật và duy nhất của một người thánh của Đức Chúa Trời là khả năng sáng tạo của nội tâm tuôn dào ra vì cớ sự đầu phục trọn vẹn cho Cưú Chúa Giê-su Christ. Trong đời sống của một người thánh có một Giếng Nước lạ lùng và đó là Nguồn tuôn trào không dứt của sự sống từ nguồn gốc. Thánh Linh của Đức Chúa Trời chính là Giếng Nước tuôn trào nguồn nước tươi mát bất tận. Một người thánh sẽ nhận ra được chính Đức Chúa Trời đang chỉ huy các hoàn cảnh của mình; kết quả là sẽ không có sự than van, nhưng chỉ là sự đầu phục trọn vẹn không giữ lại đối với Cưú Chúa Giê-su. Không bao giờ nên cố gắng dùng kinh nghiệm riêng của bạn làm nguyên tắc cho người khác, nhưng nhường cho Đức Chúa Trời trở nên nguồn gốc của khả năng sáng tạo của họ, cũng như chính Ngài đối với bạn vậy.

Nếu bạn từ bỏ mọi sự cho Cứu Chúa Giê-su, và đến với Ngài khi Ngài nói, “Hãy đến,” thì Ngài sẽ tiếp tục nói qua bạn, “Hãy đến.” Và bạn sẽ ra đi khắp nơi trên thế giới lập lại tiếng vang của Đấng Christ “Hãy đến.” Đây là kết quả của mỗi linh hồn đã từ bỏ mọi sự và đến với Cưú Chúa Giê-su.

Tôi đã đến với Ngài chưa? Tôi sẽ đến với Ngài ngay bây giờ không?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons