Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 25/07 – Con Đường Dẫn Đến Sự Thanh Khiết

Ngày 25/07 – Con Đường Dẫn Đến Sự Thanh Khiết

“Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn” (Ma-thi-ơ 15:18-20)

Lúc ban đầu chúng ta cậy vào sự dốt nát của chúng ta, và gọi đó là sự ngây thơ vô tội, kế đến chúng ta cậy vào sự ngây thơ vô tội của chúng ta, và gọi đó là sự thanh khiết. Kế đến khi chúng ta nghe các lời phát biểu nghiêm khắc nầy của Cứu Chúa, chúng ta chùng lại, và nói lên, “Nhưng tôi không hề cảm xúc bất cứ điều gì ghê gớm như vậy trong lòng tôi.” Chúng ta phật lòng vì các điều Ngài tiết lộ. Hoặc Chúa Giê-su Christ là Đấng cầm quyền tối cao của mỗi tấm lòng con người, hoặc Ngài không xứng đáng để nhận được bất cứ sự chú tâm nào cả. Tôi có sẵn sàng tin cậy vào sự thấm nhuần của Lời Ngài vào chính tấm lòng tôi không, hay tôi chọn đặt sự tin cậy mình vào “sự ngây thơ dốt nát” của riêng tôi? Nếu tôi lấy sự thành thật và nhìn vào con người tôi, và ý thức cách rõ rệt về sự gọi là ngây thơ vô tội của tôi và làm một sự thử nghiệm về điều đó, chắc chắn tôi sẽ có một sự tỉnh thức mạnh mẽ để nhìn nhận rằng các điều Chúa Giê-su Christ đã nói là thật. Tôi sẽ kinh hãi về sự có thể có của tính hung ác và xấu xa ẩn nắp bên trong tôi. Bao lâu mà tôi còn cậy vào sự bình an giả tạo dựa trong tính chất “ngây thơ vô tội” của tôi, tức là tôi đang sống trong thiên đường của người ngu dại. Nếu tôi không hề là một người lỗ mãng thô tục cách công khai, thì chỉ có một lý do duy nhất đó là sự hèn nhát của tôi thêm vào với cái cảm giác được sự che chở nhờ sống một đời sống văn minh hiểu biết. Nhưng khi tôi hoàn toàn mở tất lòng mình ra và phô bày trước mặt Đức Chúa Trời, tôi sẽ thấy rằng Chúa Giê-su Christ rất đúng trong sự chẩn đoán của Ngài về tôi.

Điều kiện duy nhất mang lại sự che chở thật cho chúng ta chính là sự cưú chuộc của Chúa Giê-su Christ. Nếu tôi chỉ đơn giản trao chính mình tôi cho Ngài, tôi sẽ không bao giờ phải trải qua cơ hội dễ sợ có thể có đó trong lòng tôi. Sự thanh khiết là một sự kiện quá sâu sắc cho tôi có thể đạt được cách tự nhiên. Nhưng khi Đức Thánh Linh đến trong tôi, Ngài mang vào tâm điểm của đời sống cá nhân tôi Thần Linh đã được phô bày trong đời sống Chúa Giê-su  Christ, đó là Thánh Linh, có nghĩa là sự thanh khiết tuyệt đối không tì vết.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *