Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

BGCN 18/01/2015: Chớ Biếng Nhác Trong Sự Cầu Nguyện – Mục sư Nguyễn Hữu Phê

<b>BGCN 18/01/2015: Chớ Biếng Nhác Trong Sự Cầu Nguyện – Mục sư Nguyễn Hữu Phê</b>

Loisusong.net “Kẻ lười biếng không chịu cày cấy đúng thời vụ; đến mùa gặt, nó sẽ xin ăn nhưng chẳng được gì.” (Châm ngôn 20:4) Mùa gặt đã đến – mười năm vàng, năm hân hỉ, cơn phấn hưng gần kề, thời kỳ cuối cùng gần đến – thảy đều là những lý do mà con dân Chúa cần cầu nguyện bền bỉ và hết lòng.

Bài Giảng Chúa Nhật tuần này khích lệ mỗi Cơ Đốc nhân “mài đầu gối xuống sàn nhà” để trò chuyện và cầu xin cùng Đấng Quyền Năng có một và thật trên đời là Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin hãy lắng nghe và làm theo ý muốn Ngài cho đời sống mỗi người, hãy cầu nguyện và chớ biếng nhác!

Bài giảng audio:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons