Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

BGCN 06/09/2015: Mối Quan Hệ Trong Gia Đình – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

BGCN 06/09/2015: Mối Quan Hệ Trong Gia Đình – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Loisusong.net – Ai trong chúng ta cũng đều có gia đình, với Cơ Đốc nhân không chỉ có gia đình thuộc thể, còn có cả gia đình thuộc linh đó là Hội thánh. Gia đình có vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Vậy cần giữ mối quan hệ trong đình như thế nào? Hãy đến với bài giảng Chúa nhật tuần này.

BGCN 06/09/2015: Mối Quan Hệ Trong Gia Đình – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Bài giảng audio:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *