Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

BGCN 13/09/2015: Hãy Thả Lưới – Mục sư Nguyễn Quang Hòa

BGCN 13/09/2015: Hãy Thả Lưới – Mục sư Nguyễn Quang Hòa

Là Cơ Đốc nhân chắc hẳn ai cũng quen và nhớ câu Kinh Thánh trong sách Mác 1: 17 “Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” Chúa Giê-su muốn các môn đồ theo Ngài trở thành những tay đánh lưới người. Đây nội dung chính của bài giảng Chúa nhật tuần này mà Loisusong.net muốn gửi đến các con cái Chúa.

BGCN 13/09/2015: Hãy Thả Lưới – Mục sư Nguyễn Quang Hòa

Bài giảng audio:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *