Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Hội Thảo Truyền Giáo Khu Vực Miền Nam Tháng 01/2016

Hội Thảo Truyền Giáo Khu Vực Miền Nam Tháng 01/2016

Loisusong.net  – Vào ngày 16/1, tại Hội Thánh Lời Sự Sống Sài Gòn đã diễn ra hội thảo truyền giáo khu vực miền nam. Tham dự hội thảo có mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng, mục sư Nguyễn Hữu Phê và mục sư Nguyễn Huy Hoàng từ Hà Nội, cùng các mục sư và nhân sự truyền giáo khu vực Miền Nam.

2016-01-20 Hoi thao mien nam (3)

Hội thảo truyền giáo đầu năm khu vực Miền Nam

Tại hội thảo, các mục sư đại diện các vùng miền đã có lời làm chứng, chia sẻ về công việc Chúa và ân điển của Ngài trên đời sống cũng như Hội Thánh tại địa phương.

Mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng có thời gian chia sẻ Lời Chúa với sứ điệp nhấn mạnh đến sự hiệp một trong đội ngũ và khải tưởng dòng chảy Lời Sự Sống. Mục sư nói: “Chúa cứu chúng ta và đặt chúng ta trên đất này có mục đích rõ ràng, vậy chúng ta đang xây dựng được những gì cho Chúa và Hội Thánh?”. Theo lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký 11:1-9, mục sư đã chỉ ra ba nguyên tắc để phục vụ: có ước mơ (khải tượng), có sự nỗ lực và đồng lòng cùng nhau. Chúng tôi tin rằng, ba nguyên tắc trên chính là sức mạnh, là công cụ để giúp các tôi tớ Chúa có được chức vụ thành công, và mạnh mẽ xây dựng Hội Thánh theo mục đích của Đức Chúa Trời.

2016-01-20 Hoi thao mien nam (2)

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ Lời Chúa

Cũng trong ngày hội thảo, mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng cùng mục sư đoàn Hội Thánh Lời Sự Sống đã đặt tay xác nhận chức vụ chăn bầy tại Hội Thánh Lời Sự Sống tại Bình Dương cho anh Trần Văn Pháp cùng vợ là chị Lê Võ Thi Huyền. Nguyện Đức Chúa Trời tiếp tục thêm ơn trên đời sống anh chị, sử dụng anh chị trong chức vụ và ban phước dư dật luôn trên gia đình anh chị.

2016-01-20 Hoi thao mien nam (4)

Các mục sư cầu nguyện xác nhận chức vụ chăn bầy cho anh Trần Văn Pháp

Kết thúc hội thảo, các mục sư cùng những tôi tớ Chúa có thời gian dự lễ tiệc thánh và cầu nguyện cho nhau.

2016-01-20 Hoi thao mien nam (5)

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng cùng các mục sư Hà Nội cầu nguyện cho các mục sư khu vực Miền Nam

2016-01-20 Hoi thao mien nam (7)

Dự lễ tiệc thánh cùng nhau

2016-01-20 Hoi thao mien nam (6)

Chúc mừng sinh nhật chị Song An và anh Nguyễn Đức Hữu

Nguyện cầu xin cánh tay của Chúa luôn ở cùng Hội Thánh. Cảm tạ chúa kỳ hội thảo kết thúc trong bầu không khí tươi vui và tràn đầy ân điển Chúa!

-Ctv Joseph Thắng khu vực miền nam-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons