Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Upha Và Những Bước Vươn Mình Trưởng Thành

Upha Và Những Bước Vươn Mình Trưởng Thành

Loisusong.net – Upha là một điểm nhóm thuộc hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Matx-cơ-va. Tuy mới thành lập được hơn hai năm, nhưng điểm nhóm này đã ghi nhận được những dấu ấn rất riêng trong công tác truyền giáo.

2016-05-13 UPha (1)

Khởi đầu từ một nhóm nhỏ

Công việc truyền giáo chủ yếu được nhóm duy trì là: Giảng lời Chúa, phát truyền đạo đơn tới người dân tại các khu chợ, đồng thời chăm sóc, dẫn dắt những người mới tăng trưởng, kinh nghiệm và đến gần Chúa hơn. Hiện tại, nhóm Upha đang hoạt động với số lượng khoảng 20 người trung tín được chia thành 2 nhóm tế bào.

Bên cạnh những cánh cửa mà Chúa đã mở, điểm nhóm cũng gặp không ít khó khăn. Do địa hình và khoảng cách địa lý khó khăn nên việc kết nối với anh em tại Lời Sự Sống và các hội thánh lân cận cũng là một bài toán khó với nhóm tại Upha. Anh Nguyễn Xuân Thủy trưởng nhóm tại Upha chia sẻ: “Trong thời gian tới tôi cũng muốn là mình kết nối được với hội thánh Lời Sự Sống nói riêng và hết thảy các hội thánh để mình đứng có nhau thì nó tốt hơn vì ở một vùng xa như thế, nếu không có sự nâng đỡ, thông công cùng anh chị em, đặc biệt là lãnh đạo hội thánh Lời Sự Sống như những hội thánh bạn. Mình cũng cần sự thông công và có những sự bàn bạc trong công việc Chúa. Khi mình làm công việc Chúa mình cũng cần có nhau chứ không thể đứng một mình được. Bên cạnh mình thì có Chúa rồi, nhưng mà bên cạnh Chúa cũng cần có anh em với nhau.

2016-05-13 UPha (2)

Cùng nhau học Lời Chúa

Tuy nhiên sau những thăng trầm, điểm nhóm tịa Upha cũng đang có những bước vươn mình trưởng thành. Từ một vùng đất chưa có điểm nhóm dành cho người Việt, chưa có hội thánh, Chúa đã đặt để Upha vào sự kêu gọi của Ngài. Chúa luôn ở cùng và giúp con cái Chúa tại đây vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây, những người ở Upha cũng đã mở lòng, điểm nhóm cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của hội thánh người Nga. Trong thời gian tới, nhóm Upha dự định sẽ mở thêm 2 nhóm tế bào nữa, đồng thời tổ chức thêm nhiều buổi truyền giảng tại những thành phố lân cận. “Thành phố cách khoảng hơn trăm cây, thì mình có thể ở lại đấy 1-2 hôm, mình thăm và truyền giảng cho những thành phố chưa được nghe Tin Lành. Khi mà được 2-3 người mình gây điểm nhóm ở đấy.” Anh Xuân Thủy cho biết thêm.

2016-05-13 UPha (3)

Chúa đưa thêm nhiều người đến với điểm nhóm

Nhìn về công việc của nhóm Upha trong thời gia qua, có thể thấy, Chúa đã có một chương trình riêng để dẫn dắt nhóm từng ngày đi đến đắc thắng. Nguyện xin Chúa ban phước cho Upha!

-BTT-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons