Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Vâng Lời Tốt Hơn Của Lễ – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 26/06/2016

Vâng Lời Tốt Hơn Của Lễ – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 26/06/2016

Loisusong.net – Khi bước đi theo Chúa, phải biết vâng lời là điều rất quan trọng. Có rất nhiều sự vâng lời khác nhau, nhưng Chúa biết tấm lòng của chúng ta trong sự vâng lời đó. Kinh thánh cho chúng ta thấy rất nhiều tấm gương về sự vâng lời, đó là những con người đã bước đi trong sự phước hạnh của Chúa. Bạn và tôi có đang vâng lời Chúa không? Lời của Chúa cho chúng ta biết “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ”.

Vâng Lời Tốt Hơn Của Lễ – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 26/06/2016

Bài giảng audio:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons