Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Cầu Nguyện Cho Công Tác Truyền Giáo

Cầu Nguyện Cho Công Tác Truyền Giáo

Loisusong.net – Trước khi về  Trời, Chúa Giê-su hứa với các môn đồ về Đức Thánh Linh. Ngài phán rằng: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8). Có thể nói rằng công tác truyền giáo có trong lòng của Đức Chúa Trời, Ngài muốn Tin Lành được giảng ra khắp đất. Vì vậy, cầu nguyện cho công tác truyền giáo là điều rất quan trọng và cần thiết.

Nhằm thúc đẩy cho công tác truyền giáo, văn phòng truyền giáo của Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam đã dành riêng một ngày trong tháng để cầu nguyện cho điều này. Trong ngày cầu nguyện đầu tiên có khoảng 20 người tham dự, cùng nhau cầu nguyện cho Việt Nam cũng như các dân tộc trên thế giới, cho những giáo sĩ tại các tỉnh thành khác nhau trong cả nước và những người đang làm giáo sĩ tại nhiều quốc gia. Cũng trong tinh thần ấy, buổi cầu nguyện còn hướng tới cầu nguyện cho các quốc gia, những vùng đất mà Tin Lành chưa chạm đến. Với sự sốt sắng cầu nguyện cho công tác truyền giáo chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ làm nhiều điều lớn lao trên tấm lòng của những người nhiệt huyết, đồng thời Chúa cũng sẽ dấy hội thánh lên, mạnh mẽ hơn nữa để đem Tin Lành đến tận cùng trái đất.

Một vài hình ảnh trong buổi cầu nguyện:

2016-07-01 Cau nguyen (3)
2016-07-01 Cau nguyen (2)
2016-07-01 Cau nguyen (1)

-BTT-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons