Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Đấng Giải Quyết Những Nan Đề – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng – BGCN 14/08/2016

Đấng Giải Quyết Những Nan Đề – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng – BGCN 14/08/2016

Loisusong.net – Đối với mỗi người chúng ta, bước đường đi theo Chúa luôn có những nan đề khác nhau xảy ra trong cuộc sống. Vua Đa-vít từng rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi những kẻ thù nghịch tìm hại mạng sống ông. Trong Thi-thiên 63, điều đầu tiên khi Đa-vít đối mặt với nan đề, ông đã dành thời gian tìm kiếm Chúa, bởi Đa-vít biết nan đề của ông chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết được. Khi đối mặt với nan đề chúng ta có để Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta không?

Đấng Giải Quyết Những Nan Đề – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng – BGCN 14/08/2016

Bài giảng audio:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons