Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Phỏng Vấn Mục Sư Trưởng Phạm Tuấn Nhượng Tháng 09/2016

Phỏng Vấn Mục Sư Trưởng Phạm Tuấn Nhượng Tháng 09/2016

Loisusong.net – xin được gửi đến quý con cái Chúa cuộc phỏng vấn mục sư Phạm Tuấn Nhượng – mục sư trưởng hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam – trong tháng 9/2016, dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Loisusong.net: Vừa qua, hội thánh chúng ta đã có kỳ đại hội rất phước hạnh, vậy mục sư có thể cho biết cảm nhận của mình về kỳ đại hội được không ạ?

Thông thường thì trong các đại hội, chúng ta hay nghe những chủ đề về hướng đi, những điều cần làm để phát triển công việc Chúa… Chủ đề Đại hội này là về nếp sống và mối quan hệ trong Chúa. Vì vậy tôi có cảm nhận khá đặc biệt: sự hiện diện của Chúa và lời của Ngài đã rất ngọt ngào.

Loisusong.net: Đại hội lần này nhấn mạnh về việc xây dựng mối quan hệ, điều này có cần thiết và quan trọng trong thời điểm hiện tại của Hội thánh không, thưa mục sư?

Điều này rất quan trọng! Hội thánh càng ngày càng phát triển, có nhiều mục vụ và lan rộng đến nhiều vùng đất hơn, nên việc giữ gìn hiệp nhất là điều rất quan trọng. Đại hội vừa qua góp phần rất lớn trong việc này: Lời Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để biết cách xây dựng mối quan hệ đồng thời giữ gìn và phát triển sự hiệp nhất, thông công của các nhân sự. Cảm ơn Chúa là qua kỳ đại hội này, tôi cảm nhận rất rõ là Chúa ban phước cho Hội thánh và Ngài sẽ dấy Hội thánh lên một bước mới của sự hiệp nhất, trưởng thành và phát triển.

Loisusong.net: Trong thời gian vừa qua, hội thánh chúng ta đã có nhiều thay đổi khác nhau, vậy mục sư có thể cho biết định hướng của hội thánh trong thời gian tới là gì? Chúng ta cần làm gì để hội thánh phát triển và mạnh mẽ hơn nữa?

Đầu năm 2016, tôi có cảm nhận là chúng ta cần xây dựng Hội thánh như một dòng chảy hiệp nhất, mạnh mẽ và có nguyên tắc. Cảm ơn Chúa là qua đại hội, Chúa đã cho chúng ta hoàn thành bản hiến chương. Sắp tới, Hội thánh cần hoàn thiện xong một số cẩm nang và hướng dẫn chi tiết, v.v để giúp chúng ta sống và đồng công một cách tốt đẹp và hiệu quả hơn.

Đồng thời chúng ta cũng bắt đầu xúc tiến để Hội thánh có một bước pháp lý cao hơn. Nếu Hội thánh chúng ta chỉ được kêu gọi là một Hội thánh nhỏ, thì việc đã có đăng ký các điểm nhóm là đủ. Nhưng chúng ta được kêu gọi là Hội thánh lớn, có tầm ảnh hưởng ra bên ngoài với nhiều mục vụ và sự kiện lớn… thì pháp lý cao hơn là việc rất cần thiết.

Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có những điểm nhóm lớn trước hết tại Nam Hà Nội, sau đó đến những khu vực khác trong Hà Nội. Đồng thời chúng ta cũng cần phát triển sâu hơn một số mục vụ chung để Hội thánh tại Hà Nội bước lên một mức độ mới trong sự hiệp nhất, sức mạnh, ảnh hưởng và phát triển để xứng đáng là “đầu tầu”, là “trung tâm” của toàn dòng chảy Lời Sự Sống tại Việt Nam.

Cảm ơn mục sư vì những chia sẻ và định hướng đầy khích lệ. Nguyện Chúa tiếp tục đồng hành cùng Hội thánh và ban phước trên mục sư cùng gia đình!

-BTT-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons