Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Làm Thế Nào Để Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa | BGCN 12/03/2017

Làm Thế Nào Để Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa | BGCN 12/03/2017

Loisusong.net – Công vụ sứ đồ 2: 42-47 như là một bức tranh đẹp và sống động, miêu tả về đời sống tuyệt vời của những tín đồ trong Hội Thánh Đấng Christ thời kỳ đầu. Họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, giữ sự thông công với anh em, dự lễ Tiệc Thánh cùng nhau và trung tín trong sự cầu nguyện mỗi ngày. Nếp sống của họ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời cùng mọi người và sau đó nhiều dấu kì phép lạ đã xảy ra, nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh. Câu chuyện ấy một lần nữa sẽ được tái hiện lại cụ thể hơn qua bài giảng Chúa nhật hôm nay.

Làm Thế Nào Để Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa

Bài giảng audio:

Bài giảng video:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons