Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Sáng Thế Ký Có Phải Là Lịch Sử? | Mục Sư Lê Tự Hiển | BGCN 26/03/2017

Sáng Thế Ký Có Phải Là Lịch Sử? | Mục Sư Lê Tự Hiển | BGCN 26/03/2017

Loisusong.net – Thuyết tiến hóa, thuyết vụ nổ lớn (Big Bang) và nhiều giả thuyết khác đã phủ nhận vai trò sáng tạo của Thượng Đế – Đấng tạo hóa. Tuy nhiên, rất nhiều bằng chứng và lập luận cho thấy tính xác thực của nhiều chi tiết trong sách Sáng thế ký. Sáng thế ký 1:1 khẳng định: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” – hãy cùng lắng nghe những chia sẻ xác đáng và thuyết phục của mục sư Lê Tự Hiển trong bài giảng mang tên: “Sáng Thế Ký Có Phải Là Lịch Sử?”

Sáng Thế Ký Có Phải Là Lịch Sử? | Mục Sư Lê Tự Hiển

Bài giảng audio:

Bài giảng video:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons