Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Mừng Sinh Nhật Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Đắk-nông Tròn Bốn Tuổi

Mừng Sinh Nhật Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Đắk-nông Tròn Bốn Tuổi

Loisusong.net – Vào những ngày 19-20/08/2017 vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống tại Đăk Nông đã diễn ra những sự kiện rất đặc biệt: mừng sinh nhật hội thánh Lời Sự Sống tại Đăk Nông tròn 4 tuổi và ngày hội thảo nhân sự miền nam trong tháng 8. Đến dự những sự kiện lần này có mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng, mục sư Nguyễn Quang Hòa tại Hà Nội, mục sư Nguyễn Minh Huê – quản nhiệm hội thánh Lời Sự Sống tại Sài Gòn, các mục sư chăn bầy đến từ nhiều vùng miền khác nhau như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Lâm Đồng, các hội thánh bạn và cùng khoảng hơn 150 con dân Chúa gần xa.

Tại buổi hội thảo nhân sự khu vực miền nam, mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của Hội Thánh. Hội Thánh được ví như thân thể và mỗi chúng ta là những chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Hãy xây nhà Chúa và đầu tư cho cõi đời đời là sứ điệp mà mục sư muốn nhắn nhủ đến tôi con chúa.

Hoi thanh Daknong (5)

Khoảng 150 người tham dự

Trong ngày hội thảo còn có sự gặp mặt và giao lưu thanh niên các vùng miền. Với việc chú trọng đến thế hệ kế cận, hội thánh ước mong đây sẽ là thế hệ mạnh mẽ, nhiệt huyết và gánh vác khải tượng mà Chúa ban cho hội thánh.

Hoi thanh Daknong (2)

Buổi gặp của các bạn thanh niên

Sau ngày hội thảo nhân sự cũng là ngày mừng sinh nhật Hội Thánh Lời Sự Sống Đăk Nông tròn 4 tuổi. Trải qua nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hội thánh vẫn luôn tăng trưởng và ngày càng phát triển. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài vẫn luôn tuôn tràn trên con dân Chúa tại vùn đất đỏ bazan.

Hoi thanh Daknong (3)

Ân điển của Chúa vẫn tuôn đổ trên hội thánh của Ngài

Trong bốn năm bước vào dòng chảy Lời Sự Sống và được hòa mình vảo khải tượng, Hội Thánh như bước lên một mức độ mới với nhiều phương diện. Buổi lễ cũng là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua với biết bao công việc mà Chúa đã làm trên Hội Thánh. Nguyện Chúa cứ tiếp tục dẫn dắt và ban phước trên Hội thánh Lời Sự Sống tại Đăk Nông này.

-Josehp Thắng-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *