Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Lễ Xác Nhận Chức Vụ Mục Sư

Lễ Xác Nhận Chức Vụ Mục Sư

Loisusong.net – Vào những ngày đầu tháng 9 vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam đã xác nhận chức vụ mục sư cho 13 tôi tớ Chúa. Nâng tổng số mục sư đoàn lên 37 người. Đây quả thật một sự phước hạnh của hội thánh. Trong buổi lễ xác nhận chức vụ, mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng có thời gian chia sẻ, tâm tình về những khó khăn, thuận lợi và cả những thách thức mà các tân mục sư sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Đồng thời các tân mục sư cũng đã kết ước, hứa nguyện về sự phục vụ của mình trước Chúa và hội chúng.

Loisusong.net xin được gửi đến quý vị một vài thông tin về các tân mục sư trong buổi lễ xác nhận chức vụ:

Mục sư Nguyễn Ngọc Duy

Sinh Năm: 06/04/1982.
Tin Chúa năm: 1999, báp-tem nước: 2002.
Đã hoàn thành các chương trình đào tạo:
– I-som: 1-6
– Khóa học kinh thánh năm 1,2,3 tại Hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Phụ tá mục sư Nguyễn Hữu Bảo 2007-2009.
– Công tác xã hội 2012-2017.
– Chăn bầy Từ Liêm 2012-2016.
Gia đình: Có vợ là Vũ Thị Bích cùng năm con.

5. Duy - Bich

Mục sư Nguyễn Ngọc Duy cùng vợ Vũ Thị Bích

Mục sư Đỗ Thị Đức

Sinh năm: 21/08/1962.
Tin Chúa năm: 1999, Báp-tem nước: 2000.
Đã hoàn thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2, 3 tại Hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Làm thủ quỹ, kế toán, ca đoàn, từ năm 2006-2008 và trưởng các nhóm tế bào tại Đông Anh.
– Truyền giáo, mở hội thánh, chăn bầy tại Hưng Yên từ năm 2010-2017.
Chúc vụ hiện tại: Quản nhiệm Hội thánh tại Hưng Yên.
Gia đình: Có chồng là Phương Văn Khải và ba con.

9. Khai - Duc

Mục sư Đỗ Thị Đức cùng chồng Phương Văn Khải

Mục sư Nguyễn Giô-sép

Ngày sinh: 24/07/1985.
Tin Chúa năm: 2010, Báp-tem: 2010.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2 tại hội thánh Lời Sự Sống.
– Khóa học lãnh đạo năm 2013.
Quá trình phục vụ:
– Phụ tá mục sư 2013-2014.
– Chăn bầy 2015.
Chức vụ hiện tại: Quản nhiệm Hội thánh Bách Khoa.
Gia đình: Có vợ là Đặng Hồng Hạnh, cùng ba con.

6. Gio-sep - Hanh

Mục sư Nguyễn Giô-sép cùng vợ của mình chị Nguyễn Hồng Hạnh

Mục sư Đào Ngọc Hà

Ngày sinh: 21/06/1978.
Tin Chúa năm: 2004, Báp-tem: 2006.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1 tại hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Trưởng nhóm và quản nhiệm hội thánh 2007-2017.
Chức vụ hiện tại: Quản nhiệm hội thánh Lời Sự Sống tại Sơn Tây.
Gia đình: có vợ là Nguyễn Thùy Linh, cùng hai con.

Mục su Ha

Mục sư Đào Ngọc Hà cùng vợ chị Nguyễn Thùy Linh

Mục sư Phạm Văn Hóa

Ngày sinh: 01/01/1973.
Tin Chúa năm: 2007, Báp-tem: 2008.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2 tại hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Trưởng nhóm tại Thanh Hóa.
Chức vụ hiện tại: Trưởng nhóm.
Gia đình: Có vợ là Trần Thị Liên, cùng hai con.

IMG_20170828_105522

Mục sư Phạm Văn Hóa

Mục sư Trần Oánh

Ngày sinh: 19/09/1967.
Tin Chúa năm: 2004, Báp-tem: 2005.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2, 3 tại hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Phục vụ Chúa bán thời gian tại Ma-lay-si-a năm 2005.
– Phục vụ và quản nhiệm Hội thánh Chúa tại thành phố Hòa Bình năm 2007.
Chức vụ hiện tại: Quản nhiệm Hội thánh Lời Sự Sống tại Hòa Bình.
Gia đình: Có vợ là Nguyễn Thị Huân, cùng hai con.

Muc su Oanh

Mục sư Trần Oánh cùng vợ Nguyễn Thị Huân

Mục sư Trần Văn Pháp

Ngày sinh: 19/08/1985.
Tin Chúa năm: 2005, Báp-tem: 2006.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2, 3 tại hội thánh Lời Sự Sống.
– Khóa học sự sống Chúa cho các dân tộc.
Quá trình phục vụ:
– Công tác thanh niên Lời Sự Sống năm 2008-2011.
– Công tác truyền thông năm 2012-2014, làm giáo sĩ năm 2014-2016.
Chức vụ hiện tại: chăn bầy thanh thiếu niên.
Gia đình: Có vợ là Lê Võ Thi Huyền, cùng hai con.

Fap-Huyen

Mục sư Trần Văn Pháp cùng gia đình

Mục sư Lê Thúy Phượng

Ngày sinh: 19/02/1972.
Tin Chúa năm: 1995, Báp-tem: 1996.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2, 3 tại hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Trường ca đoàn 1996 đến nay.
–  Chăn bầy từ năm 2014 cho đến nay, phụ trách nữ giới từ năm 2007 đến nay.
Gia đình: Có chồng là mục sư Phạm Tuấn Nhượng, cùng con là Phạm Thanh Thiên Hương.

Phuong - Nhuong

Mục sư Lê Thúy Phượng cùng chồng Phạm Tuấn Nhượng

Mục sư Đặng Văn Sáu

Ngày sinh: 12/06/1973.
Tin Chúa năm: 2004, Báp-tem: 2004.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2 tại hội thánh Lời Sự Sống.
– Khóa học sự sống Chúa cho các dân tộc.
Quá trình phục vụ:
– Phục vụ công việc Chúa tại Malaysia từ năm 2005-2007.
– Phụ tá mục sư từ năm 2007 cho đến nay.
Chức vụ hiện tại: chăn bầy tại Hải Dương.
Gia đình: Có vợ là Nguyễn Thị Viễn, cùng ba con.

muc su Sau

Mục sư Đặng Văn Sáu

Mục sư Trần Văn Toản

Ngày sinh: 27/07/1986.
Tin Chúa năm: 2006, Báp-tem: 2007.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Trường kinh thánh mùa gặt năm 2009-2011, khóa học kinh thánh năm 2 tại Hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Chấp sự tại hội thánh Ân Điển (Malaysia).
– Trưởng nhóm hội thánh Lời Sự Sống tại Thái Nguyên từ năm 2003 cho tới nay.
Chức vụ hiện tại: Trưởng nhóm.
Gia đình: Có vợ là Trịnh Thị Thúy, cùng con: Trần Thiên Tân.

mục sư Toản

Mục sư Trần Văn Toản

Mục sư Trần Đức Thiện

Ngày sinh: 07/07/1980.
Tin Chúa năm: 2004, Báp-tem: 2005.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2, 3 tại hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Công tác thanh niên, truyền giáo, truyền thông.
Chức vụ hiện tại: quản nhiệm điểm nhóm Núi Trúc.
Gia đình: Có vợ là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cùng năm con.

18. Tran Thien -My Hanh

Mục sư Trần Đức Thiện cùng vợ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Mục sư Đỗ Văn Tập

Ngày sinh: 27/05/1978.
Tin Chúa năm: 2006, Báp-tem: 2007.
Đã hành thành chương trình đào tạo:
– Khóa học kinh thánh năm 1, 2, 3 tại hội thánh Lời Sự Sống.
Quá trình phục vụ:
– Trưởng nhóm tế bào từ năm 2007-2008, phụ trách công tác truyền giáo tại Đông Anh từ năm 2009-2011.
– Chăn bầy Hội thánh Lời Sự Sống tại Đông Anh năm 2011-2017.
Chức vụ hiện tại: Chăn bầy.
Gia đình: Có vợ là Đào Thị Kim Oanh, cùng ba con.

17. Tap - Oanh

Mục sư Đỗ Văn Tập cùng vợ Đào Thị Kim Oanh

Mục sư Hoàng Chu

Ngày sinh: 06/02/1948.

Muc su Chu

Mục sư Hoàng Chu

-BTT-

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons