Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 31-02/09/2017 (Bài Giảng Video)

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 31-02/09/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam đã diễn ra kỳ hội thảo nhân sự toàn quốc vào ngày 31/8-02/09/2017. Khác với những năm trước, kỳ hội thảo này không chỉ chú trọng đến Lời Chúa, mà còn diễn ra các lớp huấn luyện khác nhau nhằm đáp ứng cho công việc Chúa tại hội thánh địa phương. Đây là một trong những kỳ hội thảo quan trọng của Hội thánh. Nó không chỉ là dịp để nhìn lại công việc trong thời gian vừa qua, mà còn là dịp các tôi tớ Chúa cùng nhau đưa ra những định hướng, phát triển công việc trong thời gian tới. Cũng chính vì tầm quan trọng này, nên kỳ hội thảo đã tề tựu đông đủ các tôi tớ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước. Kỳ hội thảo không chỉ là dịp để họp bàn công việc mà còn là dịp để các tôi tớ Chúa từ mọi miền cùng nhau chung vui, thông công và hiểu rõ về nhau hơn như là một gia đình – Gia Đình Lời Sự Sống.

Mời quý vị cùng nghe lại những sứ điệp trong kỳ hội thảo:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons