Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tag: , , , , , ,

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Tại buổi hội thảo, mục sư Phạm Tuấn Nhượng gửi đến các quý tôi...

Hội thảo nhân sự 16/08/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong tháng 08/2017 đã diễn ra hội thảo dành cho các nhân sự trong công...

Chung Tay Trong Mùa Gặt | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 17/12/2017

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Chúng ta đang trong một mùa giáng sinh phước hạnh, những ngày này cả...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Mở Rộng Tháng 11/2017 (Bài Giảng Video)

Loisusong.net – Trong những ngày cuối tháng 11/2017 vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống tại Hà Nội đã diễn ra hai...

Câu Chuyện Trên Núi Hóa Hình | Mục Sư Trần Đức Thiện | BGCN 15/10/2017

Loisusong.net – Có người đã từng nói: “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đức tin”, vậy...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Mở Rộng Tháng 10/2017 (Bài Giảng Video)

Hội thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Vào ngày 11/10/2017 vừa qua đã diễn ra ngày hội thảo nhân sự truyền giáo...

Bài Giảng Hội Thảo Nữ Giới Tháng 10/2017 (Bài Giảng Video)

Loisusong.net – Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội thánh Lời Sự Sống đã tổ chức ngày hội “Kết nối...

Bài Giảng Hội Thảo

Bài giảng hội thảo nhân sự toàn quốc 22-23/11/2017 Bài giảng hội thảo nhân sự toàn quốc 31/08-02-09/2017 Bài...

Loạt Bài Giảng Đại Hội Nhân Sự Toàn Quốc 01-02/05/2017

Loisusong.net xin được đến quý con cái Chúa loạt bài giảng trong dịp đại hội nhân sự toàn quốc 01 –...

Bài Giảng Video

                            Download article as PDF

Show Buttons
Hide Buttons