Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Posts by: admin

Ngày 13/10 – Bạn Là Một Người Sinh Trái

Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả,...

Ngày 12/10 – Ngài Đã Ban Cho Chúng Ta Mọi Sự

Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban...

Ngày 11/10 – Đủ Mọi Thứ Phước

  Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng...

Ngày 10/10 – Phước Lành Của Áp-Ra-Ham Là cho Bạn

Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta,...

Ngày 09/10 – Gọi Chính Mình Được Phước

Nầy, tôi đã lãnh mạng chúc phước;Ngài đã ban phước, tôi chẳng cãi đâu. Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp,...

Nhóm Tế Bào Hiệu Quả – Hội Thảo Cùng Mục Sư Sham-ray Tại Moscow

  Thứ 5 ngày 16 tháng 6, Ms. Sham-ray đã có buổi hội thảo cho các trưởng và phụ tá nhóm tế bào về cách dẫn...

Quyên Góp Quần Áo Ấm Cho Khu Vực Phía Bắc

Có được chiếc áo giống của em đã là tốt, nhiều đứa bạn em mặc phong phanh lắm, ít áo ai chẳng rét, nhưng...

Ngày 22/06 – “Từng Trải Sự Buồn Bực”

“Người… từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm” (Ê-sai 53:3) Chúng ta không hề “từng trải...

Show Buttons
Hide Buttons