Trang chủ


Năm Cách Để Lãnh Đạo Vợ Mình

Người làm chồng thường có xu hướng mắc một trong hai sai lầm sau. Một số người quá bị động, số khác lại luôn khống chế và thống trị vợ mình. Trong Ê-phê-sô 5, Phao-lô...

Xem thêm...

 

Đại Hội Nữ Giới 2014

Tuần trước, hai ngày 17-18/10 đã trở thành hai ngày hội thật vui cho các chị em phụ nữ Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời mà...

Xem thêm...

BGCN 26/10/2014: Người Nâng Đỡ

Nhân vật Ba-na-ba trong Kinh Thánh đã sống rất đúng với tên của mình - con trai của sự an ủi. Không viết thư tín như Phao-lô, không viết sách Phúc Âm như Mác, nhưng...

Xem thêm...