Search
Friday 24 November 2017
  • :
  • :

Category: Bài Giảng Video

Bài Giảng Chúa Nhật

loisusong.net xin được gửi đến quý con cái Chúa loạt bài giảng video Chúa nhật, bài giảng sẽ được cập nhật...

(Video) “Làm Việc Theo Đội” – 16 bài giảng về xây dựng đội ngũ (MS. K. G)

Bạn sẽ gặp gỡ những con người vô cùng quý báu trong đội ngũ làm việc của Phao-lô và nhiều gương mẫu làm...