Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Bài Giảng Video

Loạt Bài Giảng Video Hội Thảo Nhân Sự Cùng Mục Sư Mats-Ola

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong nhiều năm qua, xây dựng hội thánh luôn là điều rất quan trọng....

Loạt Bài Giảng Video Về Truyền Giáo

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong nhiều năm qua, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam luôn chú trọng...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Tại buổi hội thảo, mục sư Phạm Tuấn Nhượng gửi đến các quý tôi...

Hội Thảo Nhân Sự 07/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Ngày 19/07/2017 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo nhân sự mở...

Hội thảo nhân sự 16/08/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong tháng 08/2017 đã diễn ra hội thảo dành cho các nhân sự trong công...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 31-02/09/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam đã diễn ra kỳ hội thảo nhân...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Mở Rộng Tháng 11/2017 (Bài Giảng Video)

Loisusong.net – Trong những ngày cuối tháng 11/2017 vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống tại Hà Nội đã diễn ra hai...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Mở Rộng Tháng 10/2017 (Bài Giảng Video)

Hội thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Vào ngày 11/10/2017 vừa qua đã diễn ra ngày hội thảo nhân sự truyền giáo...

Bài Giảng Hội Thảo Nữ Giới Tháng 10/2017 (Bài Giảng Video)

Loisusong.net – Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội thánh Lời Sự Sống đã tổ chức ngày hội “Kết nối...

Loạt Bài Giảng Đại Hội Nhân Sự Toàn Quốc 01-02/05/2017

Loisusong.net xin được đến quý con cái Chúa loạt bài giảng trong dịp đại hội nhân sự toàn quốc 01 –...

Show Buttons
Hide Buttons