Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 13/09 – Người Què Ở Cửa Đẹp

Khi tất cả dân chúng thấy anh bước ra và ca ngợi Đức Chúa Trời, họ nhận ra chính anh là người đã ngồi tại Cửa Đẹp của đền thờ để xin bố thí thì kinh ngạc và sửng sốt về việc đã xảy đến cho anh. Công vụ 3:9-10 Hẳn là Chúa Jêsus đã đi qua người đàn ông này nhiều lần rồi, bây giờ Ngài lại đi qua ông, chỉ là lần này Ngài hiện diện qua các môn đồ. Những dòng sông sự sống đã bắt đầu tuôn chảy từ ngày Lễ Ngũ Tuần bây giờ được khuấy động.

Khi tất cả dân chúng thấy anh bước ra và ca ngợi Đức Chúa Trời, họ nhận ra chính anh là người đã ngồi tại Cửa Đẹp của đền thờ để xin bố thí thì kinh ngạc và sửng sốt về việc đã xảy đến cho anh.

Công vụ 3:9-10

Hẳn là Chúa Jêsus đã đi qua người đàn ông này nhiều lần rồi, bây giờ Ngài lại đi qua ông, chỉ là lần này Ngài hiện diện qua các môn đồ. Những dòng sông sự sống đã bắt đầu tuôn chảy từ ngày Lễ Ngũ Tuần bây giờ được khuấy động. Khi Phi-e-rơ nhìn thấy người què, ông đã làm những điều ông thấy Chúa Jêsus làm. Chúa Jêsus đã nói và hứa rằng những kẻ tin Ngài cũng sẽ làm những công việc giống như Ngài đã làm. Điều này đúng với tất cả các tín đồ ở mọi thời đại. Bây giờ mọi điều bắt đầu xảy ra. Phi-e-rơ không bước đến bên người què và hỏi xem ông có muốn cầu nguyện không. Ông nhìn người què và nói, “bạc vàng ta không có, nhưng điều ta có ta cho ngươi” Công Vụ (3:6).

Ông đã có gì? Ông đã có Đức Thánh Linh. Ông đã có dòng sông nước sống. Ông có cùng Đức Thánh Linh, cùng sự sức dầu ở trên Chúa Jêsus khi Ngài chữa lành người bệnh. Bây giờ Thánh Linh và sự xức dầu ấy ở trên Phi-e-rơ và tất cả các môn đồ. Đó chính là cùng một quyền năng tuôn chảy từ Chúa Jêsus khi người đàn bà mất huyết chạm vào Ngài. Bây giờ chính Phi-e-rơ chuyển giao quyền năng chữa lành này. Người què đứng dậy và bắt đầu chạy vòng quanh, ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và bởi phép lạ này, nhiều người đã được cứu

Ngày nay Đức Chúa Trời cũng muốn làm điều hoàn toàn tương tự. Ngài muốn dùng những người bình thường như bạn và tôi, và đổ đầy Đức Thánh Linh trên chúng ta để chúng ta có thể là những kênh dẫn cho sự sống của Ngài. Qua chúng ta Ngài có thể làm những điều mà chúng ta không bao giờ có thể làm được bằng sức riêng của mình. Người ta không cần những kỹ năng hay sự khôn ngoan của chúng ta; họ cần một sự rờ chạm của Chúa Jêsus qua chúng ta. Mỗi ngày Chúa đều muốn làm những phép lạ. Mỗi ngày đều có một ai đó, qua bạn, có thể có một cuộc gặp gỡ siêu nhiên với Cứu Chúa Jêsus.

Cầu nguyện:Chúa ơi, hãy chỉ cho con biết ngày hôm nay Ngài muốn làm phép lạ cho ai. Giúp con trở nên mở lòng để Thánh Linh Ngài có thể ban sự sống cho người cần nó. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.