Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Lựa chọn bạn đời theo ý Chúa

Một bài giảng cũ, nhưng chủ đề luôn luôn nóng hổi đối với thanh niên. Hãy lắng nghe và suy gẫm lời khuyên trên quan điểm Thánh kinh, chắc chắn ích lợi cho bạn.

​Hội thảo gồm 2 bài giảng “Các nguyên tắc lựa chọn bạn đời” dựa trên nền tảng Kinh Thánh và kinh nghiệm thuộc linh trưởng thành, và “Cảm xúc yêu đương”, rất hữu ích cho các bạn trẻ đang tự hỏi “Chúa ơi, có phải người ấy không”?

Nguyện Chúa ban phước trên các bạn trẻ!