Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Đường Lối Của Chúa – Bài Giảng Chúa Nhật 20/01/2013 – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Đường lối Chúa thật kỳ diệu, đường lối Chúa vượt xa mọi suy tưởng của con người, chỉ cần một ý tưởng từ Ngài và bền lòng bước theo điều đó trong sự dẫn dắt của Ngài thì nhất định công việc của bạn sẽ được thịnh vượng. Nhưng làm sao để biết được đường lối Ngài làm sao để những ý tưởng cao vời của Ngài được bày tỏ ra cho bạn? Bài giảng Chúa nhật tuần này sẽ giúp quý con cái Chúa học biết điều này. Xin chúc quý con cái Chúa một tuần mới phước hạnh!​