Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Quyền Năng Chúa Sống Lại Trong Tôi-Bài Giảng Chúa Nhật 31/03/2013-Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Vậy quyền năng tỏ ra từ sự sống lại của Chúa lớn đến mức nào? Đâu là chân lý nòng cốt trong niềm tin của chúng ta, nhắc chúng ta luôn luôn hướng về cõi đời đời? Xin mời anh chị em con cái Chúa cùng nghe bài giảng Chúa nhật tuần này, cũng là ngày lễ Phục Sinh đầy vui mừng, phước hạnh của hết thảy Cơ Đốc Nhân trên toàn thế giới.