Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Nước Đức Chúa Trời Trên Những Tấm Lòng Đơn Sơ-Bài Giảng Chúa Nhật 07/04/2013-Mục Sư Phạm Ngọc Anh

Chúng ta cần có lối tư duy giống như một đứa trẻ khi đến trước lời của Chúa. Thái độ định kiến hay in trí bất cứ điều gì đều là bức tường ngăn chúng ta với lời Ngài. Hãy chỉ đơn giản, cởi mở trước lời Chúa trong sự chân thật, thánh khiết và sự  vâng lời mà thôi. Bài giảng Chúa nhật tuần này sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn “Nước Đức Chúa Trời  thuộc về những kẻ giống như con trẻ” như thế nào? Xin Chúa ban phước cho anh chị em!