Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ân Điển Rộng Mở Của Đức Chúa Trời – Bài Giảng Chúa Nhật 21/04/2013

Có hay không những người nghĩ họ không cần ân điển của Chúa? Có chứ. Nhưng ân điển Chúa lại có thể bao gồm cả họ, chạm tới họ giống như không khí, tựa như gió vậy. Nhưng qua đâu? Qua ai? Qua lời cầu nguyện và tình yêu của ai vậy?