Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Khi Sự Trông Cậy Chúa Sống Dậy – Bài giảng Chúa Nhật 26/05/2013

Ai có thể trải qua những thách thức thay cho bạn được? Khi sự nương cậy vào bạn bè bị tan tành, thì sự trông cậy Chúa sống dậy. Trong thử thách, Chúa dẫn chúng ta đi, để mỗi người học được sự đắc thắng của trong đời mình. Rõ ràng hoàn cảnh có thể không thay đổi, nhưng Chúa lại thay đổi chúng ta, khi ta biết quay trở lại và trở nên mạnh mẽ hơn trong Ngài.

Đừng để mất đi đặc quyền này khi chỉ còn Chúa ở cạnh bạn, lo sóc cho đời sống bạn.