Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :

Tấm Lòng Dâng Hiến – Bài Giảng Chúa Nhật 11/08/2013

Xin hãy tìm câu trả lời trong bài giảng Chúa Nhật tuần này, nó nói về sự dâng hiến tài chính, nhưng nhất định không phải một sự kêu gọi. Đó là một bài học, và mỗi phép lạ có trong cuộc đời bạn sẽ xảy ra, khi và chỉ khi bạn dám hy sinh và dâng hiến…