Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Câu Trích Trong Tuần

Càng nhiều tuổi, năm tháng dường như ngắn đi và Tết đến với tốc độ ngày một nhanh hơn. Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận thức rằng thời gian chỉ mang tính tương đối: chúng ta sống như thế nào quan trọng hơn chúng ta sống bao lâu. Cũng thật mừng là chúng ta không sống theo từng năm, mà sống theo từng ngày. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Chúa không chỉ cho chúng ta thấy hết tất cả những gì đang nằm ở phía trước. Vậy nên chúng ta bước vào năm mới và sống mỗi ngày của nó. Cái gì qua thì đã qua. Hôm nay chúng ta có khởi đầu mới, và điều chúng ta làm hôm nay sẽ tạo nên ngày mai của chúng ta. Hãy ngước mặt, thẳng vai, với ánh mắt long lanh mà chào đón Năm Mới, và mỗi ngày chúng ta hãy bước theo Đấng là Thuyền Trưởng của chúng ta cách trung thực, can đảm, và mạnh dạn hơn.

– William Thomson Hanzsche – Người Lãnh Đạo Thuộc Linh.