Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

BGCN 06/04/2014: Nhìn Lên Chúa Giêsu – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Kinh thánh chép: “Nhìn xem Chúa Giê-su là cội rễ và cuối cùng của đức tin.” (Hê-bơ-rơ 12:2a). Quả thật, mỗi một chúng ta cần luôn luôn phải nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Nhiều khi chúng ta hay nhìn xem những nan đề, những sợ hãi… mà quên mất sự trông cậy nơi Chúa.

Khi bước đi theo Chúa sẽ có những thuận cảnh và nghịch cảnh nhất định xảy ra với đời sống mỗi một cơ đốc nhân, nếu như chúng ta biết trông cậy nơi Chúa, đặt để đức tin mình nơi Ngài thì Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng và vượt qua những nan đề đó.

Bài giảng Chúa nhật tuần này loisusong.net xin được gửi đến quý con cái Chúa với tựa đề: Nhìn xem Chúa Giêsu-Mục sư Phạm Tuấn Nhương.

Bài giảng Audio:

Một số hình ảnh trong buổi nhóm:

Chua nhat 06-04-2014 (2)

Ngài là Vua của chính cuộc đời con…

Chúa ơi con yêu Ngài!

Chúa ơi con yêu Ngài!

Cả dân sự thờ phượng Chúa

Cả dân sự thờ phượng Chúa

Nhìn lên Chúa-Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ

Nhìn lên Chúa-Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ

Những cuốn sách hay cho con cái Chúa

Những cuốn sách hay cho con cái Chúa