Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

BGCN 13/04/2014: Nhà Cầu Nguyện Và Thành Ẩn Náu

Nhà cầu nguyện và là thành ẩn náu là cái mà bất cứ Hội thánh nào cũng cần phải có. Khi Chúa Giê-su đi ngang qua đền thờ, Ngài thấy tại đó người ta đánh mất sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, người ta buôn bán, người ta trao đổi hàng hóa, người ta thu lợi nhuận bất chính…Hội thánh không phải là nơi để buôn bán nhưng là nơi để dân của Chúa đến thờ phượng Ngài, như có lời chép rằng “nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện”.

Hội thánh cũng cần là nơi mà người ta có thể tìm thấy để trú ngụ, trong Hội thánh có sự bình an, niềm vui và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Những con người đang bị tổn thương, những người cần được sự an ủi, cần được nâng đỡ… Thì Hội thánh chính là nơi cho họ đến vì tại đây Chúa có thể làm rất nhiều điều cho những kẻ cần Ngài và một điều lớn lao hơn cả đó là sự sống đời đời cho những kẻ nhận sự cứu chuộc từ nơi Chúa.

loisusong.net xin gửi đến quý con cái Chúa bài giảng tuần này với tựa đề: “Nhà cầu nguyện và thành ẩn náu”.

Bài giảng Audio:

Một số hình ảnh trong buổi nhóm:

Niềm vui được thờ phượng Chúa

Niềm vui được thờ phượng Chúa

Trò chuyện trước giờ thờ phượng

Trò chuyện trước giờ thờ phượng

"Chúa trị vì..."

“Chúa trị vì…”

"Vì Giê-su sống..."

“Vì Giê-su sống…”

Chăm chú nghe Lời Chúa

Chăm chú nghe Lời Chúa

Đã có 2 linh hồn tiếp nhận Chúa

Đã có 2 linh hồn tiếp nhận Chúa