Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam Tại Moscow Mừng Sinh Nhật Tròn 19 Tuổi

Vào ngày 29/06/2014 vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow tổ chức mừng sinh nhật Hội thánh tròn 19 tuổi (1995-2014). Đến tham dự có mục sư trưởng Mats-Ola cùng nhiều quý tôi tớ Chúa và những tín hữu trong Hội thánh. Hiện nay Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow là nơi nhóm lại của nhiều con cái Chúa người Việt Nam đang học và làm việc ở Nga. Với nhiều mục vụ đang dần hình thành và phát triển chúng ta cùng nhau tin rằng Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow sẽ có nhiều đột phá trong thời gian tới. Mục sư Nguyễn Quang Hòa, một mục sư trẻ tuổi và rất năng động hiện là quản nhiệm Hội thánh cùng với những tôi tớ Chúa đang đẩy mạnh công tác truyền giáo không chỉ ở Matxcova mà còn vươn tới nhiều thành phố khác có người Việt Nam làm việc và học tập tại đó.

Dưới đây là một vài hình ảnh mừng sinh nhật Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow tròn 19 tuổi:

[cycloneslider id=”snht-moscow”]

Xem video tại đây:

-CTV tại Moscow-