Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

BGCN 30-11-2014: Con Người Tự Nhiên Và Con Người Siêu Nhiên – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng

Loisusong.net xin được gửi đến quý vị và các bạn bài giảng Chúa nhật ngày 30/11/2014 với chủ đề “Con người tự nhiên và con người siêu nhiên – mục sư Nguyễn Huy Hoàng“. Kinh thánh sách Giăng 4: 15-20, Chúa Giê-su nói về một Đấng Yên-ủi tức Thần lẽ thật sẽ ở cùng chúng ta, là Đấng sẽ dẫn dắt, soi sáng bạn và tôi trong thế gian mờ tối này. Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều nan đề mà thế gian đưa đến. Và khi đối mặt với nan đề, chúng ta rất hay lựa chọn sống theo tính tự nhiên, sự sợ hãi đến và đánh mất sự chiến thắng mà Chúa ban cho con cái của Ngài. Nhưng Chúa muốn Cơ Đốc nhân cần phải bước vào sự sống siêu nhiên ở trong Ngài, chiến thắng những nan đề. Bài giảng Chúa nhật tuần này giúp chúng ta làm thế nào để có thể bước vào sự siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

Xin Chúa chúc phước cho quý ông bà anh chị em một tuần mới phước hạnh.

Bài giảng audio: